/


Er wordt een afspraak gemaakt waarbij in eerste instantie naar U wordt geluisterd. Er wordt een inventaris gemaakt van uw wensen en uw idee├źn enerzijds en anderzijds worden er algemene vragen gesteld om te kijken wat de mogelijkheden zijn en we leggen onze werkwijze uit.

Eens een akkoord voor het maken van een ontwerp wordt er na de nodige opmetingen een eerste schetsontwerp gemaakt waarin uw uitgangspunten worden verwerkt. Dit schetsontwerp wordt aan U voorgelegd en toegelicht, eventueel aan de hand van schetsen en foto's.

Aanpassingen en opmerkingen worden genoteerd en het schetsontwerp wordt verder in detail aangepast en uitgewerkt tot een definitief ontwerp met de nodige voorstellen naar materiaalkeuze. Er wordt een beplantingsvoorstel uitgewerkt en toegelicht aan de hand van foto's.

Voor de realisatie van uw tuin informeren wij U graag uitgebreid verder en maken wij graag een kostenberekening die in detail wordt uitgewerkt en uitgelegd.