/


Artinova bvba is niet alleen gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van groene buitenruimtes,

maar ook in renovatie van tuinen, verhardingswerken,
(zwem)vijvers en zwembadbouw.